Wednesday, October 20, 2021

மனோஜ் வெங்கடேஷ்

About Me

சத்தியம் தொலைக்காட்சியில் பணியாற்றிய அனுபவத்துடன், என்னுடைய மற்றொரு புதிய பயணம் இங்கு துவங்கியுள்ளதுஸ் கிரிப்ட் ரைட்டர் மற்றும் நிகழ்ச்சி தயாரிப்பாளராக பணியாற்றியுள்ளேன்.

Latest News