உரிமை மற்றும் நிதி (Owners & Funding)

தி இந்தியன் டைம்ஸ் நிறுவனம் (இனிமேல் “தி இந்தியன் டைம்ஸ் நிறுவனம்” / “நாங்கள்” / “எங்களை” / “எங்கள்” என்று குறிப்பிடப்படுகிறது) அதன் அனைத்து விவகாரங்களிலும் வெளிப்படைத்தன்மைக்கு ஆழ்ந்த உறுதிபூண்டுள்ளது.

வருவாய் மாதிரி ஆன்லைன் விளம்பரங்கள் மற்றும் நிதியுதவி கட்டுரைகள் மூலம் உருவாக்கப்படும் ஒரு சுய-நீடித்த, பூட்ஸ்ட்ராப் செய்யப்பட்ட மற்றும் விளம்பர அடிப்படையிலான வருவாய் மாதிரி எங்களிடம் உள்ளது.
நாங்கள் செய்யும் பத்திரிகை வேலைக்கான மானியங்களைப் பெறுவதில் நாங்கள் தொடர்ந்து பணியாற்றி வருகிறோம். செயல்பாட்டுக் கோட்பாடுகள் தொடர்புடைய வெளியிடப்பட்ட படைப்பின் அதே பக்கத்தில் ஆர்வமுள்ள முரண்பாடுகளை நாங்கள் மேற்கோள் காட்டுகிறோம்.

வரையறுக்கப்பட்ட மற்றும் சமூக ரீதியாக மட்டுமே பொருத்தமான விளம்பரங்களை நாங்கள் ஊக்குவிக்கிறோம், மேலும் இதுபோன்ற அனைத்து உள்ளடக்கங்களும் எங்கள் நிதியுதவி செய்யப்பட்ட உள்ளடக்கக் கொள்கைக்கு இணங்க எங்கள் வலைத்தளத்தின் வழக்கமான கட்டுரையிலிருந்து தெளிவாக வேறுபடுவதற்கு “ஸ்பான்சர்” எனக் குறிக்கப்படுகின்றன.

அரசியல் கட்சிகளிடமிருந்தோ அல்லது அரசியல் தலைவர்களிடமிருந்தோ நிதி எடுக்கக்கூடாது என்ற கடுமையான கொள்கை எங்களிடம் உள்ளது, இது எங்கள் பாகுபாடற்ற கொள்கையில் விரிவாகக் கூறப்பட்டுள்ளது