இவன் இது வரை 6 பேரை வெளிய அனுப்பிட்டான் - CWC Today's Promo 1

இவன் இது வரை 6 பேரை வெளிய அனுப்பிட்டான் – CWC Today’s Promo

சமைக்க தெரிந்தவர்கள் குக்காகவும் சமைக்க தெரியாமல் இருப்பவர்கள் கோமாளிகளாகவும் இணைந்து கலக்கும் ஒரு நகைச்சுவை நிகழ்ச்சி என்றால் அது இதுதான்! வினோதம் நிறைந்த இந்த நிகழ்ச்சியில் சமையலை விட சண்டைகளை விட சிரிப்பு மட்டுமே …

Read more