மகள் மற்றும் மனைவியின் புகைப்படத்தை வெளியிட்டு, மகளிர் தின வாழ்த்துக்களை தெரிவித்த விராட் கோலி!!! 1

மகள் மற்றும் மனைவியின் புகைப்படத்தை வெளியிட்டு, மகளிர் தின வாழ்த்துக்களை தெரிவித்த விராட் கோலி!!!

ஆணுக்கு நிகர் அல்ல பெண் என்று கூறி ஆண் ஆதிக்கம் அதிகம் காணப்பட்ட நாடு நம் நாடு. இருப்பினும் ஆண்களை காட்டிலும் பல மடங்கு வலிமை மிக்கவர்கள் பெண்கள் என பல தடைகளை உடைத்தெறிந்து …

Read more